Bakan Elvan’ın bankalardan 3 takviye talebi var

Bakan Elvan’ın bankalardan 3 takviye talebi var

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Kurulu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bankacılık bölümünden 3 mevzuda dayanak talep ettiğini söyledi.

Bakan Elvan, taleplerini şöyle sıraladı:

Birincisi, kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenin. Yüksek katma bedelli üretimi ve rekabeti odağına alan yenilikçi işlere, istihdamı artıran yatırımlara dayanağınızı lütfen esirgemeyin.

İkincisi, KOBİ’lerimizin işlerini büyütmesine ve global tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı sağlayın. “Teminata dayalı” klasik kredilendirme yaklaşımlarının ötesine geçerek, risk idaresine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. Bu yaklaşım, kritik kesimlerdeki firmaların kâfi finansal kaynağa ulaşabilmesi için büyük kıymet taşıyor. Bunun zahmetli bir süreç olduğunun ve sizleri zorlayacağının farkındayız. Lakin bankalarımız uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir finansman alakasına odaklanmalıdırlar.

Üçüncüsü ve sonuncusu, finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin. Hâlihazırda bankacılık bölümümüz gerek sermaye yeterliliği, gerekse likidite ve karşılık oranları bakımından, sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş birçok ülkeye nazaran epeyce güzel durumdadır. Bu sağlam görünüm, ekonomimiz için de bir çıpa vazifesi görüyor. Lakin bu olumlu görünüm bizleri rehavete sürüklememelidir.”

“Sektörün beklentilerini biliyoruz”

Elvan, aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, vergi uygulamalarında tereddüt oluşturan mevzular ve manipülasyon düzenlemesine ait bölümün tekliflerini bildiklerini, bu mevzularda ilgili kurumların çalıştığını lisana getirdi. Müddeti haziran sonunda bitecek olan ve uygulamada esneklik sağlayan düzenlemelere ait taleplerin, ilgili kurum tarafından değerlendirildiğini belirten Elvan, İktisat Islahat Programı’nda da finansal kesimin güçlendirilmesine yönelik somut aksiyonlara yer verdiklerini söyledi.

“İFM Projesi Kanun Teklifi’ni Meclis’e sunmayı planlıyoruz”

Elvan, sermaye piyasalarının ve sigorta bölümünün ekonomik faaliyete daha fazla takviye olmasıyla, daha verimli bir ekosisteme kavuşacaklarını aktararak, “Faizsiz finans ve fintek alanlarında hayata geçireceğimiz siyaset adımlarıyla kesimin bir bütün içinde sağlıklı biçimde gelişmesini sağlayacağız. Ben bu noktada İstanbul Milletlerarası Finans Merkezi projemizin de büyük katkı yapacağına inanıyorum. Yakın vakitte hazırladığımız İFM Projesi Kanun Teklifi’ni tüm paydaşların görüşünü alarak kesin haline getirip Meclis’e sunmayı planlıyoruz.” sözlerini kullandı.

“Yüzde 6 civarında bir büyümeye bekliyoruz”

Bakan Elvan, 2021 yılının birinci dört aylık öncü göstergelerinin, global iktisadın üretimde ve ticarette salgın öncesi düzeyleri geçtiğini gösterdiğini, lakin bu gidişata temkinli bir optimistlikle yaklaşılması gerektiğini lisana getirdi. Elvan, “Büyüme cephesine baktığımızda, yılın birinci çeyreğine ait göstergeler finansal şartlardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına karşın yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ediyor. Büyümenin kompozisyonunu incelediğimizde ise; iç ve dış talebin daha istikrarlı olduğu, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme amacımızla uyumlu bir büyüme patikası görüyoruz” dedi.

“İhtiyaç halinde makro ihtiyati önlem alırız”

Fiyat istikrarı konusuna özel bir parantez açmak istediğini söyleyen Bakan Elvan, “Uyguladığımız maliye siyasetleriyle, para siyasetini desteklemeye devam edeceğiz. Elbette kredi gelişimini de yakından izliyoruz. Gereksinim olması durumunda, finansal bölümde makro ihtiyati önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz. Hane halkının geçtiğimiz sene sürat kazanan dolarizasyon eğiliminin yılbaşından itibaren bir ölçü gevşediğini gözlemliyoruz. Alışılmış burada geçmiş eğilimlerin kırılması biraz vakit alıyor. Enflasyonla çaba politikalarımız, Türk lirası cinsinden tasarruf yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyonu aksine çevirme konusunda elimizi hayli güçlendirecektir” diye konuştu.

“Salgında bütçeden 79 milyar lira harcadık”

Bakan Elvan, bu yıl bütçe açığı gayesini, yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e revize ettiklerini anımsatarak, “Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık, yani ulusal gelirin yüzde 6’sına ulaşan bir takviye sağlandı. İşte bu bütüncül siyasetler sayesinde, gerçek kesimde çarklar döndü ve 2020’yi müspet büyümeyle kapattık. Lakin problemlerimiz yok mu? Elbette var. Şu an en temel önceliklerimiz, fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın denetim altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanmasıdır” tabirlerine yer verdi.

“Kısa vadeli kazanımlar uğruna, uzun vadeli amaçlarımızdan geri adım atmayacağız”

Elvan, iktisat idaresi olarak siyasetleri, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması tarafında şekillendirdiklerini vurgulayarak, “Katıldığım her toplantıda daima altını çizdiğim bir konu var. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli gayelerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız ıslahat paketi de önümüzdeki devrin temel çıpası olacak. İktisat siyasetlerinde şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırarak, daha dinamik, istikrarlı, yenilikçi, verimliliği önceleyen, çok daha uygun işleyen ve mümkün tüm şoklara karşı daha dirençli bir ekonomik yapıyı kurmanın çabasındayız” halinde konuştu.

Dünya