Bankacılık ve İnsan

Bankacılık ve İnsan

Bankacılık ve insan temel olarak banka faaliyetlerinin sürdürülme sürecini ifade etmektedir. Aynı zamanda Gerçekleştirilen bankacılık işlemlerini ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu tarafından denetlenmektedir. Sermayesinin kaynağına göre, yaptığı işe göre, faaliyetinin konusuna ve finansal işlem hacmine göre farklı türlere ayrılmaktadır.

 

Bankalar temel olarak mevduat olarak kabul edilen araçları kabul eden ve kabul ettiği mevduatları en iyi şekilde değerlendirmeye yardımcı olan kurumlardır Bu kurumlar farklı kredi işlemlerinin kullandırılmasını amaçlayan ya da bu faaliyetleri kredi almak ya da vermek olan kurumlardır. Bankalar para ve kredi gibi alanlarda faaliyet gösteren çeşitli sermaye dallarına ayrılan ve özel yada kamusal kişilere faaliyet gösterdiği alanlarda hizmet veren ekonomik kuruluşları ifade etmektedir.

 

Bankaların ve bankacılığın ilk faaliyet göstermeye başlaması para kavramında yaşanan gelişmelerle paralel olarak ilerlemiştir. Bununla birlikte İlk etapta Mezapotamya’da Kızıl Tapınak olurken sonrasında Hamurabi kurallarıyla gündeme gelmiştir. Bu kurallarda banka faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği belirlenmiştir. Ortaya konulan kurallardan sonraki yüzyıllarda bankacılık faaliyetleri zengin aileler tarafından bir sektör halini almıştır. Modern bankacılığın ilk kurulası ise 1600’lerde Hollanda da açılmıştır. Sonrasında İtalya ve diğer ülkeler takip etmiştir.

 

Bankalar en temel olarak faize dayalı olarak para alıp vermekte, kredi işlemlerini gerçekleştirme, iskonto ve kambiyo işlemleri gerçekleştirmektedir. Kasalarında para türlerini, eşyalarını saklayan, değerli eşya veya belgeleri saklayan ve çeşitli ekonomik değeri bulunan etkinlikleri gerçekleştirmekte olan kuruluşları ifade etmektedir.

 

Bankacılık işlemleri;

  1. Mevduatların kabul edilmesi,
  2. Kredilerin açılması,
  3. Ulusal ve uluslararası düzeydeki ödemelerde aracılık yapılması,
  4. Paraların nakli,
  5. Senetlerin kırdırılması,
  6. Emanetlerin kabul edilmesi gibi paraya ilişkin her çeşit işlemlerin yürütülmesini kapsamaktadır.

Bankaların Görevleri

 

Bankalar günümüzün en önemli sektörlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle bankalar zaman içerisinde gelişmiş ve kapsamlarında da genişlemiştir. Bankalar şimdilerde ise birçok görevi üstlenmektedir. Bankaların üstlendiği görevlerin başında;

 

– aracılık,

 

– kaynaklara aracılık sağlama,

 

– kişi ve kurumların sahibi olduğu maddi varlıkları rasyonel şekilde değerlendirilmesini sağlama,

 

– kaynakların kullanımının iyileştirilmesi,

 

– kısa vadeli fonların uzun vadeli fonlara dönüştürülesi,

 

– kaydi paraların ya da banka paralarının yaratılması,

 

– ulusal ile uluslararası ticaretin geliştirilmesi,

 

– para politikalarının etkinliğinin artırılması,

 

– gelir ve servet dağılımının etkilenmesi gibi görevleri üstlenmektedir.