Geri Dönüşüm Kesimi İçin Çanlar Çalıyor!

Geri Dönüşüm Kesimi İçin Çanlar Çalıyor!

Plastik hurda ithalatının yasaklanmasının geri dönüşüm bölümünün sonu manasına geleceğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) İdare Heyeti Lideri Ömer Karadeniz: “Yurtiçinde en ağır olarak işlenen plastik hurdası olan polietilen hurdasının ithalatının yasaklanması yıllardır kamunun teşvikleri ile yapılan yatırımların atıl hale gelmesine neden olur” dedi.

Ülkemizde gerçekleşen plastik hammadde üretiminin gereksinimin lakin %15’ini karşılayabildiğinin altını çizen Ömer Karadeniz, “Yakın vakitte plastik fiyatlarında global olarak yaşanan dalgalanmanın hammaddede arz güvenliğini sağlamış olan ülkelerin endüstrilerini çok daha az etkilediğini yaşayarak deneyim ettik. Ülkemizde ne yazık ki hammadde üretimimiz istenilen düzeyde değil, bu sebeple arz şoklarına daha açık hale geliyoruz. İşte bu noktada plastik kesimi açısından geri dönüşümün ehemmiyeti bir defa daha ortaya çıkıyor. Çünkü plastik geri dönüşüm endüstrimizin ürettiği ikincil hammadde, fiyatlar üzerinde bir çıpa görevi görerek kesimimizin dış şoklara daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Ayrıyeten işletmelerimiz ikincil hammadde sayesinde maliyetlerini düşürmekte ve ihracat pazarlarında rekabet güçlerini arttırmaktadır” dedi.

Kesimde çarklar duruyor!

Atık ithalatının fiilen yasaklanması ile birlikte plastik geri dönüşüm dalında çarkların durma noktasına geldiğini söyleyen Ömer Karadeniz, “Tesisler mevcut stokları ile üretimi kısa bir müddet daha devam ettirebilse dahi bu işletmelerde çalışan 35.000’in üzerindeki işçi işsizlik tehdidi ile karşı karşıya. Kamu otoritelerimizin bu düzenlemeleri yaparken gözden kaçırmış olabilecekleri kıymetli bir konu, kesimin kapasitesinin Türkiye’de geri dönüşüme uygun olarak toplanan plastik atık ölçüsünü 3’e katlamış olmasıdır. Yani mevcut ithalat yasakları ile kesimin %80-85 bandında olan kapasite kullanım oranı kaçınılmaz olarak %30 bandına gerileyecek ve en nihayetinde bir çok tesis ya yurtdışına taşınacak ya da kapısına kilit vuracaktır. Ülkemiz kaynaklarının heba edilmemesi ismine düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Daha sıkı kontrollerle tahlile ulaşılmalı!

Öte yandan, siyaset belirlenirken salt ekonomik münasebetlerle hareket edilemeyeceğini de belirten Karadeniz: “Basına yansıyan etraf problemleri hepimizi derinden üzmekte olup bu imgelerin mutlak suretle önüne geçilmelidir. Lakin burada gerçek metodun koca bir bölümü ve bu dal içinde işini layığıyla yaparak ülkemize katma paha katan işletmeleri, maddeleri çiğneyen az sayıda kişi ile tıpkı kefeye koyup toptan bir yasaklamaya gitmek olmadığı da aşikardır. Gerçek yol aktif bir kontrol sistemi ile maddelerin dışına çıkan işletmelerin belirlenmesi ve cezalandırılması, atık ithalatı yapabilmek için muhakkak makine ve ekipman kriterleri belirlenmesi ve tüm sıkıntıların tahlili için paydaşlarla ortak hareket edilmesidir” dedi.

Tüm eserlerde enflasyona sebep olabilir!

Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım, elektrik-elektronik ve inşaat başta olmak üzere 30’dan fazla bölüme orta girdi sağlayan ve bu yapısı sebebiyle en stratejik bölümlerden olan plastik endüstrinin son devirde artan girdi maliyetlerini fiyatlara yansıtmamak ismine büyük uğraş sarf ettiğini lisana getiren Ömer Karadeniz, “Atık ithalat yasaklarına bağlı olarak geri dönüşüm endüstrimiz durur ve girdi maliyetlerimiz daha da artarsa sanayicilerimizin fiyat arttırmama tarafındaki dirençleri kırılabilir. Hayatımızın her alanında yer aldığı için plastiğin ne kadar kritik bir kıymeti olduğunu unutabiliyoruz ancak elimize aldığımız her eserin maliyetini düşürmede plastiğin kıymetli bir hissesi olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Ortalama bir araçta 200 kg plastik kullanılıyor ve bu gerek üretim maliyetinde gerekse yakıt sarfiyatında kıymetli avantajlar sağlıyor. Bu istikametiyle bakıldığında sırf plastik geri dönüşüm endüstrisini ilgilendiriyormuş üzere görülen bu yasal düzenlemelerin adeta bir domino tesiri ile evvel plastik dalını ve oradan da plastik kesiminin orta girdi sağladığı tüm kesimleri etkileyeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor” dedi.