Nisanda ihracat yüzde 109,2, ithalat yüzde 61,1 arttı

Nisanda ihracat yüzde 109,2, ithalat yüzde 61,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret bilgilerine nazaran; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat %61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan periyodunda ihracat %33,1, ithalat %19,7 arttı

Genel ticaret sistemine nazaran ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan periyodunda bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında güç eserleri ve altın hariç ihracat %107,7, ithalat %59,7 arttı

Güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ihracat, 2021 Nisan ayında %107,7 artarak 8 milyar 586 milyon dolardan, 17 milyar 830 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında güç eserleri ve nakdî olmayan altın hariç ithalat %59,7 artarak 11 milyar 419 milyon dolardan, 18 milyar 235 milyon dolara yükseldi.

Güç eserleri ve mali olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 404 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %80,3 artarak 36 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kelam konusu ayda güç ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,8 oldu.

Dış ticaret açığı Nisan ayında %33,2 azaldı

Nisan ayında dış ticaret açığı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan, 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında %66,2 iken, 2021 Nisan ayında %86,0’a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Nisan devrinde %19,7 azaldı

Ocak-Nisan devrinde dış ticaret açığı %19,7 azalarak 17 milyar 599 milyon dolardan, 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan periyodunda %74,6 iken, 2021 yılının birebir periyodunda %83,0’a yükseldi.

Nisan ayında imalat endüstrinin toplam ihracattaki hissesi %94,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta, 2021 Nisan ayında imalat endüstrinin hissesi %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin hissesi %2,9, madencilik ve taşocakçılığı dalının hissesi %2,0 oldu.

Ocak-Nisan devrinde ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta imalat endüstrinin hissesi %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin hissesi %3,3, madencilik ve taşocakçılığı dalının hissesi %1,8 oldu.

Nisan ayında orta mallarının toplam ithalattaki hissesi %76,0 oldu 

Geniş ekonomik kümeler sınıflamasına nazaran ithalatta, 2021 Nisan ayında orta mallarının hissesi %76,0, sermaye mallarının hissesi %13,1 ve tüketim mallarının hissesi %10,7 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Nisan devrinde orta mallarının hissesi %75,5, sermaye mallarının hissesi %13,9 ve tüketim mallarının hissesi %10,4 oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Nisan ayında ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3’ünü oluşturdu.

Ocak-Nisan periyodunda ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 275 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolar ile Irak takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0’ını oluşturdu.

İthalatta birinci sırayı Çin aldı

İthalatta Çin birinci sırayı aldı. Nisan ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,2’sini oluşturdu.

Ocak-Nisan devrinde ithalatta birinci sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 244 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 571 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 749 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 641 milyon dolar ile İtalya izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,7’sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ihracat %3,5 arttı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2021 yılı Nisan ayında bir evvelki aya nazaran ihracat %3,5 artarken, ithalat %3,7 azaldı. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2021 yılı Nisan ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran ihracat %113,7, ithalat %62,5 arttı.

Yüksek teknolojili eserlerin imalat sanayi ihracatı içindeki hissesi %3,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna nazaran dış ticaret bilgileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi eserlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %94,7’dir. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %3,1’dir. Ocak-Nisan devrinde ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %94,4’tür. Ocak-Nisan devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %3,1’dir.

Nisan ayında imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %77,8’dir. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %12,2’dir. Ocak-Nisan devrinde imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %78,8’dir. Ocak-Nisan devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %13,0’dır.

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat 2021 yılı Nisan ayında 17 milyar 854 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat, 2021 yılı Nisan ayında, ihracat bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %111,9 artarak 17 milyar 854 milyon dolar, ithalat %67,7 artarak 20 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %24,8 azalarak 4 milyar 21 milyon dolardan, 3 milyar 23 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında %67,7 iken, 2021 Nisan ayında %85,5’e yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Nisan devrinde 65 milyar 147 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat, 2021 yılı Ocak-Nisan periyodunda, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran %33,6 artarak 65 milyar 147 milyon dolar, ithalat %21,4 artarak 80 milyar 55 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan devrinde dış ticaret açığı %13,3 azalarak 17 milyar 203 milyon dolardan, 14 milyar 908 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan periyodunda %73,9 iken, 2021 yılının birebir devrinde %81,4’e yükseldi.

Kaynak: tuik.gov.tr