Sektörel Şimdiki Gelişmeler: Güç

Sektörel Şimdiki Gelişmeler: Güç

2021 yılının birinci iki ayında elektrik üretimi, salgın ile gayret kapsamında artırılan önlemlerin iş hayatına olumsuz yansıması ve yüksek baz tesiri nedeniyle bir ölçü geriledi. Mart ve Nisan aylarında ise devam eden önlemlere rağmen düşük baz tesiri nedeniyle yıllık bazda sırasıyla %13,9 ve %28,2 oranlarında arttı. Böylelikle, yılın birinci 4 ayında elektrik üretiminde bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %9,3 oranında artış kaydedilmiş oldu. Nisan ayında elektrik üretiminin %31,1’i hidroelektrik santrallerinden, %21,6’sı doğal gaz santrallerinden, %15,4’ü yerli kömür santrallerinden sağlandı. Üretimde rüzgâr gücünün hissesi % 8,9, ithal kömür santrallerinin hissesi %13,1 olarak kaydedildi.

Elektrikte yıllık tüketici fiyatı enflasyonu manşet enflasyonun altındaki seyrini sürdürürken, üretici fiyatlarında Ağustos 2020-Şubat 2021 devrinde görülen düşüşün Mart ayı birlikte aykırıya döndüğü izleniyor. Son periyotta yurt içinde artış kaydeden genel üretici fiyat enflasyonunun ve başta güç olmak üzere global piyasalarda artış eğiliminde olan emtia fiyatlarının önümüzdeki periyotta elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Ayrıyeten, son aylarda döviz kurlarında yaşanan artış da maliyetler üzerinde baskı yaratan bir faktör olarak öne çıkıyor. TL’deki paha kaybı bilhassa doğalgaz çevrim santralleri ile ithal kömüre dayalı termik santralleri açısından kıymet taşıyor.

Mayıs ayı başında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte lisanssız elektrik üretiminde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye nazaran, heyeti güç üst sonu olmaksızın tüketimde kontrat toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek. Ayrıyeten, tıpkı dağıtım bölgesinde olmak kuralıyla tüketim noktasından farklı yerlerde üretim tesisi kurulmasının da önü açıldı. Yapılan değişiklikle, lisanssız elektrik üretiminde en büyük hisseye sahip olan güneş gücü başta olmak üzere dal genelinde yatırımların hızlanması ve kolaylaştırılması hedefleniyor. Hibrit elektrik üretim santrallerinde santral alanı dışında kaynak alanı belirlenebilmesine imkan sağlayan düzenleme ile birlikte değerlendirildiğinde, bilhassa güneş gücü dalında yatırımların önümüzdeki devirde kıymetli ölçüde artabileceği kestirim ediliyor.

Kaynak: iktisat.isbank