Sektörel Şimdiki Gelişmeler: İnşaat ve Konut

Sektörel Şimdiki Gelişmeler: İnşaat ve Konut

Konut satışları 2020’nin Aralık ayında düşüşünü hızlandırarak yıllık bazda %48 azaldı. Bu periyotta ipotekli satışlar %71, başka satışlar %40 geriledi. 2020 yılının tamamında ise konut satışları bir evvelki yıla nazaran %11 yükseldi. 2020 genelinde kredilerdeki süratli artış paralelinde ipotekli satışlar bir evvelki yıla nazaran %72 artarken, öbür satışlar %9 azaldı. İkinci el satışların toplam konut satışları içindeki hissesi 2019’da bulunduğu %62 düzeyinden 2020’de %69’a yükseldi.

Kasım 2020 prestijiyle Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı %30 olurken, gerçek bazda yıllık artış %14 seviyesinde gerçekleşti. Talepteki yavaşlamaya ve gelirlerdeki azalmaya karşılık maliyetlerdeki artışın sürmesine bağlı olarak bina inşaatında gerçek ciro %12,2 oranında geriledi.

2019’un Aralık ayında uygulamaya konulan lakin yapılan değerlendirmeler sonucunda ertelenmesine karar verilen Kıymetli Konut Vergisi’ne ait bildirim 15 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme kapsamında “Türkiye hudutları içinde bulunan ve bina vergi kıymeti 1319 sayılı Kanunun 42. unsurunda yer alan fiyatı aşan mesken nitelikli taşınmazların” pahalı konut vergisine tabi olacağı belirtildi.

Konut piyasasında geçen sene kısa periyodik tesirli olan canlanmanın akabinde inşaat faaliyetlerinin tekrar yavaşlaması, kesime ait optimist beklentilerin de zayıflamasına neden oluyor. TÜİK tarafından yayımlanan inşaat kesimi inanç endeksi, geçen yılın Eylül ayından itibaren bölümün faaliyetlerine ait beklentilerin bozulduğunu gösteriyor. Türkiye İnşaat Materyali Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanan Aralık ayına ilişkin beklenti endeksi de 2021’in birinci çeyreğinde iç pazarda yatay bir seyir beklendiğine işaret ediyor.

Kaynak: iktisat.isbank.com.tr