Geli̇r
Yeniden borç yapılandırması: Bu sefer TL 245 milyar (USD 29 milyar dolar)
Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komitesinde yapılan birtakım değişikliklerle kabul edildi. 2020 matrah artırım oranı %15’e çekildi. Meslek odaları, birliklerinin üyelerinden alacakları aidatlarda kapsam genişletilirken, araç muayenesini yaptırmayanlara gecikilen her ay için %5 yerine %0,75 faiz uygulanacak. Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 244 milyar 581 milyon TL’lik borç yapılandırılacak. Yapılandırmaya konusu vergiler içinde en
Daha Fazla İçerik Yükle