Yeniden borç yapılandırması: Bu sefer TL 245 milyar (USD 29 milyar dolar)

Yeniden borç yapılandırması: Bu sefer TL 245 milyar (USD 29 milyar dolar)

Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komitesinde yapılan birtakım değişikliklerle kabul edildi. 2020 matrah artırım oranı %15’e çekildi.

Meslek odaları, birliklerinin üyelerinden alacakları aidatlarda kapsam genişletilirken, araç muayenesini yaptırmayanlara gecikilen her ay için %5 yerine %0,75 faiz uygulanacak.

Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 244 milyar 581 milyon TL’lik borç yapılandırılacak. Yapılandırmaya konusu vergiler içinde en büyük hissesi 79,8 milyar TL ile KDV alırken, 25.6 milyar TL gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Motorlu taşıtlar vergisinde 6.5 milyar TL, harçlarda 5.8 milyar TL, yüksek tahsil kredi borcunda 5.7 milyar TL, trafik para cezasında 5.2 milyar TL alacak bulunuyor.

245 milyar TL’lik alacağın tamamı yapılandırılması halinde 157 .2 milyar TL’lik vergi ziyaı cezasından vazgeçilmiş olacak.

2020 matrah artırım oranı %15’e çekildi 

Yasa teklifinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılı için %30, 2017 yılı için %30, 2018 yılı için %25, 2019 ve 2020 yılları için %20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi. Kabul edilen önergeyle, 2016 yılı için %30’luk oran %35’e çıkartılırken, 2020 yılı için %20 olan oran %15 ‘e çekildi.

Kurulda matrah artışından ne kadar gelir gelebileceğine ait olarak milletvekillerinin sorusu üzerine Gelir Yönetimi Lideri Bekir Bayraktar matrah arıtımından elde edilen gelirde, düzenlemenin getirildiği sıklığa nazaran farklı tesiri olabildiğine dikkat çekti. Bayraktar, 2016 yılındaki 6736 sayılı kanun ile matrah artışından 14.4 milyar TL, 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı yasa ile 9.1 milyar TL’lik gelir elde edildiğini tabir etti.

Kayıtlarını düzeltilmesinde vergi oranı yüzde 3’e indirildi 

Kurulda kabul edilen önergeyle, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin temel faaliyet konusu dışındaki süreçleri hasebiyle ödünç verme ve emsal nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu fiyatlar ile ortaklara borçlu bulunduğu meblağlar ortasındaki net alacak fiyatları ile bunlarla ilgili öbür hesaplarda yer alan süreçlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilme suretiyle kayıtların düzeltilmesinde uygulanacak vergi oranı %5’den %3’e indirildi.

Meslek birliklerinin alacaklarında kapsam genişledi

Kurulda kabul edilen önergeyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Tabipleri Birliği’nin aidat borçları yapılandırma kapsamına alındı.

Araç muayenesini geciktirene kolaylık 

Önergeyle getirilen başka bir düzenlemeye nazaran, araç muayenelerini müddetinde yaptıramamış olanlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu süreci yaptırmaları kaidesiyle, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan %5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık %0,75 oranı kullanılarak bulunan meblağı ödeyerek araç muayenelerini yaptıracaklar.

Önergeyle yapılan öbür bir düzenlemeye nazaran; ihtilaflı borçlarını yapılandırıp tam ödeyen mükellefler, %5 indirimlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

Prim borcunda 74.6 milyar TL yapılandırma kapsamında

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Fazilet ise komitede, 16 milyon 840 bin 237 borçlunun, 74 milyar 657 milyon 303 bin liralık asıl alacağının düzenleme kapsamında bulunduğunu söyledi.

SGK borçlularından 10 milyon 541 binini Genel Sıhhat Sigortası (GSS) borcunu ödeyemeyenler oluşturuyor. Son çıkan 7256 Sayılı Kanunla 2 milyon 248 bin SGK borçlusu, 101.8 milyar TL borç için yapılandırmaya başvurdu. 13. 5 milyon lira tahsilat yapıldı. Rücu alacaklarla birlikte tahsilat 13.8 milyar lira oldu.

7526 Sayılı Kanun kapsamında 16.8 milyar TL tahsilat yapıldı

Kasım 2020’de yürürlüğe giren 7526 Sayılı Kanun kapsamında 7 milyon 835 bin 527 mükellef müracaatıyla 115.9 milyar TL vergi alacağı yapılandırıldı. 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, 16.8 milyar TL tahsilat yapılırken, yapılandırılan alacağın yüzde 14.5’i ödendi. Müracaatta bulunan mükelleflerin yüzde 69’u ödemelerini yaptı.

Dünya Gazetesi